Snellere genezing botbreuken

Na een botbreuk, duurt het genezingsproces al snel 5 à 6 weken. Een behandeling met ultrasoon geluid versnelt het genezingssysteem en is bedoeld voor zowel de genezing van verse botbreuken als voor behandeling van botbreuken die niet (goed) samengroeien. Onderzoek heeft aangetoond dat botherstel dankzij botgroeistimulatie 40% sneller kan verlopen.

Het afgebeelde apparaat is de Exogen botgroeistimulator. Deze kan zowel gebruikt worden bij een breuk die met gips is gezet, als bij het herstel van een breuk waar geen gips (meer) omheen zit.

De Exogen botgroeistimulator

Exogen is een apparaat voor botgroeistimulatie. Exogen produceert een akoestische geluidsgolf die micromechanische druk levert op de botbreukzijde. Deze druk heeft tot gevolg dat botcellen sneller en meer calciumionen opnemen en de starheid van het calcium toeneemt, oftewel: uw botbreuk zal sneller genezen.

Het Exogen systeem biedt een lage intensiteit geluidsgolven waarvan geen risicofactoren en bijwerkingen bekend zijn. De patiënt merkt geen trillingen, prikkeling of warmte tijdens de behandeling.

Enkele voordelen van Exogen:

 • Zeer korte behandelduur per dag (20 minuten)
 • Eenvoudig aan te leggen / te gebruiken.
 • Patiënt kan indien de botbreuk dat toelaat, zijn of haar dagelijkse werkzaamheden normaal verrichten gezien de korte behandelduur per dag.
 • Mobilisatie niet vereist, wel mogelijk.
 • Duidelijk afleesbare display, Nederlandse tekst.
 • Licht van gewicht en kleine afmeting van de gehele unit.

Voorzorgsmaatregelen

 • De veiligheid en doelmatigheid van dit apparaat zijn niet vastgesteld bij zwangere of zogende vrouwen;
 • Dit apparaat moet voorzichtig en op individuele basis worden gebruikt bij niet-genezende fracturen die niet op één lijn liggen omdat het apparaat de verschuiving, hoekvorming of andere slecht liggende breuken niet corrigeert;
 • Mobiele telefoons kunnen storing veroorzaken en u moet daarom tijdens de behandeling geen mobiele telefoon gebruiken;
 • De werking van actieve, implanteerbare apparaten zoals pacemakers kan nadelig worden beïnvloed wanneer de apparaten te dicht in de buurt van de EXOGEN* zijn. Hierom wordt de aanwezigheid van de cardioloog of de arts bij de evaluatie tijdens de EXOGEN-behandeling aanbevolen;
 • Tijdens klinisch onderzoek kregen patiënten de opdracht om het apparaat voor een dagelijkse behandeling van 20 minuten te gebruiken. De veiligheid en de doelmatigheid van de EXOGEN wanneer deze langer dan 20 minuten per dag wordt gebruikt is niet bekend;
 • Bij de PMA-onderzoeken naar niet-genezende fracturen waren de patiënten tussen de 17 en 86 jaar oud. Het effect van EXOGEN-therapie bij patiënten buiten deze leeftijdsgrenzen is niet bekend.

Nadere uitleg herstel botbreuken met ultrageluid

Botgenezing is met ultrageluid te stimuleren. Het gebruik van deze techniek is met name zinvol bij mensen met een slechte botgenezing bijvoorbeeld omdat ze bepaalde medicijnen gebruiken. Orthopedisch chirurg dr. Peter Nolte van het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede promoveerde onlangs aan de Universiteit van Amsterdam op deze nieuwe toepassing van ultrageluid.

Bij botheling verhardt bindweefsel geleidelijk naar kraakbeen, en vervolgens tot bot. De geluidsgolven stimuleren de verkalking in de cellen die bot aanmaken. Bij de meeste mensen groeien botdelen binnen vijf à zes weken weer aan elkaar, en is er op een röntgenfoto nog nauwelijks iets te zien van een fractuur. Een behandeling met ultrageluid levert voor die groep meerdere dagen tijdwinst op.

Bij mensen bij wie een gebroken bot langzaam aangroeit, een kleine twee procent van de mensen, is de tijdwinst groter. Het betreft dan met name mensen bij wie complicaties zijn te verwachten. Naast rokers zijn dat bijvoorbeeld mensen met diabetes en mensen die bepaalde medicijnen slikken zoals anti-stollingsmiddelen, speciale antibiotica of bepaalde pijnstillers.

Geluidsgolven worden in de medische wereld gebruikt voor verschillende toepassingen. Hoge intensiteit ultrageluid wordt toegepast voor de behandeling van onder andere spierblessures. Niet al te intensieve geluidsgolven worden gebruikt bij het stellen van een diagnose bijvoorbeeld in de vorm van babyecho’s en hartecho’s. Met die weinig intensieve geluidsgolven zijn ook botbreuken te helen. Daarvoor zijn inmiddels commercieel verkrijgbare apparaten in de handel voor gebruik thuis.

“Dagelijks twintig minuten”, zegt Nolte die als eerste een dubbelblind onderzoek deed waaruit het nut van echo bij botgenezing ondubbelzinnig blijkt. “Tijdrovend is dat niet, zeker niet als de behandeling wordt ingepast in het levensritme, als je toch naar het journaal zit te kijken.”

Botgroeistimulatie is een therapie die ondertussen volledig geaccepteerd is in de gezondheidszorg. Er zijn verschillende fabrikanten.