Herstel van een botbreuk

Fracturen hebben meerdere weken tot meerdere maanden nodig om te genezen. Dit is afhankelijk van de verwonding en van hoe goed u het advies van uw arts opvolgt. De pijn is meestal al weg lang voordat het bot helemaal hersteld is.

Zelfs na verwijdering van het gips (of een andere fixatie-methode) moet u soms nog uw activiteit limiteren totdat het bot sterk genoeg is voor normale belasting. Gebruikelijk is, dat wanneer uw bot weer helemaal genezen is, uw spieren in bijvoorbeeld uw arm of been zwak zijn. Dit komt doordat deze spieren tijdens het genezingsproces van het bot niet of nauwelijks gebruikt worden. Uw gewrichtsbanden kunnen ‘stijf’ aanvoelen. U heeft dan nog een periode van herstel nodig met oefeningen en langzaam toenemende activiteit voordat alles weer normaal functioneert. Na deze periode is het genezingsproces compleet.

Als de breuk niet wil genezen

Wij noemen dat een pseudartrose. Door een gestoorde botgenezing krijgen de botcellen niet de kans om de breuk te overbruggen en blijft deze dus beweeglijk en vaak pijnlijk.

Oorzaken kunnen zijn een niet optimale rust in de breuk tijdens de genezing doordat het gips te ruim was, of te vroeg verwijderd, of te snel bent gaan belasten of bewegen. Ook kan de bloedvoorziening slecht zijn zoals in de handwortel bij het scheepsbeentje (naviculare) of bepaalde dijbeenbreuken. Verder kunnen andere factoren zoals rook- en drinkgewoonten een rol spelen.

Mogelijkheden voor behandeling zijn dan een (hernieuwde) operatie waarbij extra bot uit de bekkenkam (de rand van het bekken) wordt aangebracht. Een nieuwe veelbelovende methode is het stimuleren van de botcellen met ultrageluid of magneetgolven.

Als de breuk verkeerd is genezen

De breuk is in een verkeerde stand genezen of met een hoekstand. We kunnen dan het bot opnieuw breken of doorzagen en vervolgens de stand corrigeren en fixeren met weer pennen of platen. Dit noemen we een corrigerende osteotomie (osteo = bot, tomie = doorsnijden).

Voor specifieke breuken

» Gebroken hand
» Gebroken heup
» Gebroken schouderblad
» Gebroken sleutelbeen
» Gebroken vinger