Botkanker (beentumoren / bottumoren)

Gezwellen in beenderen worden beentumoren of bottumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct in het bot ontstaan is en het is dan dus geen uitzaaiing van een vorm van kanker elders in het lichaam. Dit noemt men primaire beentumoren. En er zijn vormen waarbij de tumor een uitzaaiing is van kanker elders in het lichaam. Dit noemt men een uitzaaiing naar de botten (metastatische beentumoren).

Tumor is het medische woord voor gezwel en
metastase is het medische woord voor uitzaaiing.

Primaire beentumoren

Primaire beentumoren (of bottumoren) ontstaan direct in beenweefsel en zijn zeldzaam. Men onderscheidt goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) tumoren (=kanker). Deze tumoren kunnen in alle menselijke beenderen voorkomen, maar de meeste komen voor in de armen en de benen. Alhoewel deze tumoren op iedere leeftijd kunnen voorkomen, ziet men ze het vaakst bij kinderen en jonge volwassenen.

Gezwellen die voortkomen uit het beenmerg zoals leukemie (bloedziekte), ziekte van Kahler en lymfoom (lymfekliertumor) worden niet tot de beentumoren gerekend, alhoewel patiënten met deze aandoeningen vaak wel mede behandeld worden door een orthopedisch chirurg.

Er is heel weinig bekend over de oorzaak van primaire beentumoren. Wel is bekend, dat iemand, die een hoge dosis bestraling (bijvoorbeeld radiotherapie) heeft gehad een verhoogde kans heeft op het ontstaan van een osteosarcoom (zie maligne primaire beentumoren). Ook wordt snelle groei in de puberteit in verband gebracht met het ontstaan van een osteosarcoom. Bij het ontstaan van sommige tumoren zijn ook erfelijke factoren betrokken.

Metastatische beentumoren

Dit zijn tumoren in beenderen die ontstaan zijn uit een gezwel dat elders in het lichaam begon; zij komen veel vaker voor dan primaire beentumoren. Het gaat hierbij vaak om uitzaaiingen (metastasen) van gezwellen in de long, schildklier, nier, in de borst (bij vrouwen), en prostaat (bij mannen). Ieder type tumor kan uitzaaiingen veroorzaken naar de beenderen; het vaakst komen deze metastasen voor in de heup, het bekken, de schouder en de rug. Overigens kunnen er ook uitzaaiingen ontstaan in andere delen van het lichaam. Deze soort bottumoren wordt in dit bestek niet verder besproken. Deze horen meer thuis bij de diverse soorten kanker waaruit ze zijn ontstaan.

Meer Informatie over Botkanker

Voor een diepgaand begrip van botkanker en de verschillende soorten die er bestaan, kunt u de volgende links bezoeken. Hier vindt u specifieke informatie over goedaardige primaire beentumoren, waaronder details over de behandeling en nabehandeling ervan. U kunt ook meer te weten komen over de verschillende soorten en tumorachtige afwijkingen die onder deze categorie vallen. Daarnaast biedt de website informatie over kwaadaardige primaire beentumoren, inclusief de behandeling, nabehandeling en de verschillende soorten die hierbij horen.