Goedaardige (of benigne) primaire beentumoren

Inleiding

Tot de regelmatig voorkomende benigne beentumoren behoren:

  • Osteoïd Osteoom,
  • Osteoblastoom,
  • Chondroom,
  • Exostose,
  • Chondroblastoom en
  • Reusceltumor.

Gezwelachtige afwijkingen van beenweefsel, die ook genoemd moeten worden zijn:

  • Fibreuse Dysplasie,
  • Solitaire Beencyste en
  • Aneurysmatische Beencyste.

Deze afwijkingen komen op vele plaatsen in het lichaam voor, zoals de ledematen, het bekken, de rug of de ribben.

Goedaardige beentumoren ontaarden zeer zelden in kwaadaardige beentumoren (kanker). Als dit voorkomt is dat meestal omdat het tumorgebied bestraald is. Bij sommige families komen bepaalde tumoren op veel plaatsen in het lichaam voor, zoals bij exostosen. Bij die patiënten komt kwaadaardige ontaarding vaker voor. Er ontstaat dan vaak een chondrosarcoom (zie Kwaadaardig primair » Soorten).

Vaak kunnen goedaardige primaire beentumoren chirurgisch afdoende behandeld worden. De in tumoren gespecialiseerde orthopedisch chirurg is de aangewezen persoon voor behandeling van deze afwijkingen. Minder vaak dan bij maligne (kwaadaardige) tumoren wordt de behandeling van deze benigne afwijkingen door een team uitgevoerd.

Verschijnselen en diagnose primair benigne beentumoren

De meest voorkomende beginklacht van veel van deze afwijkingen is pijn, vaak gepaard gaande met een abnormale zwelling. Ook kan er bijna spontaan een breuk optreden in de afwijking. Koorts komt bijna nooit voor.

Het stellen van de diagnose vindt plaats na een uitgebreid gesprek en onderzoek door de orthopedisch chirurg met de patiënt. Hulponderzoeken zoals röntgenfoto’s, botscan en MRI (zie Kwaadaardig primair) worden in het kader hiervan vaak gemaakt. Alleen bij het Chondroblastoom en de Reusceltumor kunnen metastasen (uitzaaiingen) van het gezwel naar de longen voorkomen. Dit is echter zeldzaam. Alleen bij die tumoren zullen er dan ook röntgenfoto’s van de long gemaakt worden.

De uiteindelijke diagnose wordt ook bij deze tumoren gesteld na weefselonderzoek van de tumor. Net als bij de maligne tumoren wordt weefsel uit de tumor verkregen via een biopsie. Alhoewel minder dringend dan bij maligne tumoren is het verstandig om de biopsie en de behandeling in een centrum te laten uitvoeren (zie Kwaadaardig primair).

Lees verder over de verschillende soorten goedaardige primaire beentumoren