Behandeling goedaardige (of benigne) primaire beentumoren

De behandeling, diagnosestelling en controle van patiënten met primair goedaardige beentumoren vindt vooral plaats door de orthopedisch chirurg, in samenwerking met de radioloog en patholoog. Ook gespecialiseerde verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn vaak bij de behandeling betrokken.

Chirurgie is vaak de eerste keuze van behandeling. Soms kan daarbij niet worden volstaan met het verwijderen van het gezwel (chirurgisch), maar wordt daarna het gat dat na verwijdering ontstaat behandeld met een etsende vloeistof (phenol) of bevriezing (cryochirurgie). Dit heeft tot doel om eventueel aanwezige, zeer kleine resten van de tumor te vernietigen. Bij sommige kleine tumoren wordt het centrum van de afwijking onder röntgen doorlichting aangeprikt en verbrand; dit heet thermocoagulatie.

Andere kleine afwijkingen kunnen soms afdoende behandeld worden door onder röntgen doorlichting een hormoon (steroïden) in de afwijking te spuiten. Ook komt het voor dat er na verwijdering zo’n groot gat ontstaat in het bot, dat dit hersteld moet worden met een metalen prothese, donorbot of een combinatie daarvan.

Radiotherapie en Chemotherapie (zie Kwaadaardig primair » Behandeling) wordt vrijwel nooit gebruikt ter behandeling. Deze goedaardige tumoren zijn daar niet of nauwelijks gevoelig voor.

Een amputatie hoeft bijna nooit te worden uitgevoerd.

Samenvatting behandeling goedaardige beentumoren en tumorachtige afwijkingen

BeentumorBehandeling
Osteoïd Osteoomthermocoagulatie of chirurgisch
Osteoblastoomchirurgisch
Exostosechirurgisch
Chondroomchirurgisch
Chondroblastoomin bot chirurgisch, vaak met phenol of cryochirurgie; soms prothese of donorbot; in long: chirurgisch
Reusceltumorin bot chirurgisch, vaak met phenol of cryochirurgie; soms prothese of donorbot; in long: chirurgisch
Fibreuze Dysplasiechirurgisch, donorbot, soms cryochirurgie
Solitaire Beencystesteroïden inspuiten, of bij terugkeer chirurgisch, soms met phenol of cryochirurgie
Aneurysmatische Beencystechirurgisch, vaak met phenol of cryochirurgie

Lees verder over het traject na de behandeling van goedaardige primaire beentumoren