Nabehandeling en controle bij primair benigne beentumoren

Over het algemeen is de toekomst van een patiënt met een benigne tumor van beenweefsel goed. Metastasen komen alleen en dan zeldzaam voor bij het chondroblastoom en de reusceltumor. Is dat het geval dan worden deze uitzaaiingen vooral gezien in de longen.

De nacontrole richt zich bij benige tumoren vooral op het oorspronkelijke tumorgebied en soms op de longen. Vaak kan volstaan worden met lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s. De meeste patiënten met goedaardige gezwellen worden 2 tot 5 jaar gecontroleerd. Patiënten bij wie het bot na verwijdering van het gezwel hersteld is met een metalen prothese, donorbot of een combinatie daarvan worden vaak levenslang gecontroleerd.