Kenmerken van een aantal goedaardige tumorachtige afwijkingen

Fibreuze Dysplasie

Dit is een ontwikkelingsstoornis van het bot, waarbij beenweefsel vervangen wordt door bindweefsel. Vaak komt de afwijking op zich zelf voor, maar bij 10% van de patiënten op meerdere plaatsen De voorkeursleeftijd ligt tussen de 10 en 30 jaar. De afwijking kan in alle delen van het skelet voorkomen. Niet alle uitingen van deze afwijking behoeven behandeling. Behandeling is vooral gewenst als er kans bestaat op breukvorming van het bot. Zie verder het onderwerp fibreuze dysplasie.

Solitaire beencyste

Dit is geen echt gezwel. Het gaat hierbij om een holte in een been, met 1 of meer kamers, waarin zich vocht bevindt. De afwijking komt vooral bij kinderen voor, aan het eind van lange pijpbeenderen, vlak bij de groeischijf. Meestal wordt de afwijking ontdekt omdat er een breuk in het skeletdeel ontstaat.

Aneurysmatische been cyste (ABC)

De ABC is geen echt gezwel. De oorzaak in niet duidelijk, de afwijking bestaat uit van elkaar door schotten gescheiden holten waarin zich niet gestold bloed bevindt. De afwijking komt nogal vaak voor bij gezwellen van beenweefsel zoals chondroblastoom en reusceltumor. De voorkeursleeftijd van de patiënten met deze afwijking ligt tussen de 10 en 25 jaar. De afwijking kan in alle beenderen van het menselijke skelet voorkomen.

Lees verder over de behandeling van goedaardige primaire beentumoren