Behandeling kwaadaardige (of maligne) primaire beentumoren

De diagnosestelling, behandeling en controle bij patiënten met primair kwaadaardige beentumoren wordt uitgevoerd door een team van medisch specialisten. Daartoe behoren o.a.

  • een orthopedisch en/of algemeen chirurg,
  • een kinder- of medisch oncoloog (geneeskundig kankerspecialist),
  • een radiotherapeut (bestralingsarts),
  • een radioloog,
  • een patholoog (weefselonderzoeker) en
  • een revalidatiearts.

Tot het team behoren ook gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen.

Tot de behandelingsmogelijkheden behoren:

  • chirurgie
  • chemotherapie (celdodende medicijnen)
  • radiotherapie (bestraling)

Ook combinaties van deze behandelingen zijn mogelijk.

Chirurgie

Wordt gebruikt om de tumor te verwijderen. De chirurg verwijdert de tumor met omgevend weefsel, in de hoop zo alle tumor te verwijderen, ook de kleinste uitlopers in gezond weefsel. Bevindt de tumor zich in een arm of been, of zelfs in het bekken, dan is het vaak mogelijk om de ledemaat te behouden. Het bot dat bij de operatie wordt verwijderd, wordt dan vervangen door een metalen prothese, bot afkomstig van een donor of een combinatie van beide (reconstructie). Soms moet een arm of een been verwijderd worden; dat heet een amputatie. De patiënt krijgt dan vaak een uitwendige prothese. Chirurgie wordt ook gebruikt voor de verwijdering van uitzaaiingen (meestal in de longen).

Radiotherapie

Wordt gebruikt om de tumorcellen te vernietigen of de tumor kleiner te maken; dit laatste vaak met het doel om de tumor gemakkelijker te kunnen opereren.

Chemotherapie (celdodende medicijnen)

Wordt bij primaire beentumoren vrijwel altijd in samenhang met chirurgie gebruikt. Soms moet hier radiotherapie aan worden toegevoegd. Chemotherapiekuren worden zowel voor als na de operatie gegeven.

Samenvatting behandeling van een aantal maligne beentumoren

BeentumorBehandeling
Osteosarcoomchemotherapie, chirurgisch
Ewing’s sarcoomchemotherapie (radiotherapie), chirurgisch
Chondrosarcoomchirurgisch (tumor is niet of nauwelijks gevoelig voor chemotherapie en radiotherapie)
Fibrosarcoomchirurgisch, radiotherapie, chemotherapie

Lees verder over de het traject na de behandeling van kwaadaardige primaire beentumoren