Fontys start vierjarig onderzoek naar fysieke activiteiten en participatie van kinderen met klompvoet

Hoe functioneren kinderen met een klompvoet in het dagelijks leven? Fontys Paramedische Hogeschool gaat hier samen met onder andere Máxima MC, Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord en KU Leuven onderzoek naar doen. Het onderzoek met de naam FunPartClub richt zich op de fysieke activiteiten en participatie van kinderen met klompvoetjes in het dagelijks leven. Met een subsidie van bijna 700.000 euro maakt SIA RAAK-PRO dit onderzoek mogelijk.

Terugval voorkomen

Er is nog te weinig bekend over de participatie van kinderen met een klompvoet, terwijl dit wel heel belangrijk is in de ontwikkeling, gezondheid en het algemeen welzijn van een kind. Ervaren kinderen in het dagelijks leven last van het feit dat ze een klompvoet hebben? En hoe is de kwaliteit van leven van deze kinderen? In loopanalyses zijn verschillen gezien tussen klompvoetpatiënten en kinderen zonder klompvoet in enkele gewrichtshoeken, maar beperken deze verschillen de klompvoetpatiënt nou écht in de dagelijkse praktijk? Dit soort vragen staan centraal in dit onderzoek.

Inzicht in de participatie en motorische vaardigheden van deze kinderen kan waardevolle informatie geven over een eventuele terugval van de klompvoet. Een terugval van een klompvoet is een bekend probleem bij klompvoetpatiënten en kan niet alleen de voet beïnvloeden, maar ook problemen geven bij dagelijkse activiteiten en participatie.

Opbouw onderzoek

Gedurende vier jaar worden er samen met onder andere Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord, patiëntenvereniging Nederlandse Vereniging van Klompvoetjes, Máxima MC en KU Leuven verschillende studies opgezet en uitgevoerd. Ook studenten van Fontys Paramedische Hogeschool maken deel uit van het onderzoeksteam. Ouders van kinderen met een klompvoet uit heel Nederland kunnen aan dit onderzoek meedoen. Zij zullen via diverse kanalen gevraagd worden om medewerking te verlenen. Ouders die deelnemen vullen vragenlijsten in over de motorische vaardigheden en participatie van hun kind. Daarnaast worden bij patiënten van Máxima MC in het bewegingslab van Fontys Paramedische Hogeschool 3-dimensionale opnamen van het kind gemaakt tijdens activiteiten zoals het lopen, hinkelen en springen.

De onderzoekers willen een gedetailleerd beeld krijgen van problemen die kinderen met een klompvoet in de dagelijkse praktijk ervaren en welke rol een terugval hierbij speelt. Dit gebeurt door middel van technologie (bijvoorbeeld bewegingsanalyse en echografie). Indien een mogelijke terugval van de klompvoet eerder op te sporen blijkt te zijn, dan is de kans groter dat hier met een niet-operatieve behandeling (bijvoorbeeld gipsen, kinderfysiotherapie) succes behaald kan worden. Hierbij kijken de onderzoekers ook naar een mogelijke rol voor de kinderfysiotherapeut en orthopedisch schoenmaker.