Behandeling van heupdysplasie (DDH)

Het doel van de behandeling is om de heupkop mooi centraal in de kom te plaatsen, zodat door de krachten in de groei de kom normaal over de kop kan heen groeien.

Conservatieve behandeling

Hierbij moeten we onderscheid maken op welk moment het wordt ontdekt. Indien al bij of direct na de geboorte een instabiele heup wordt gevonden dan kan door het plaatsen van de heupjes in spreid- en buigstand, de kop in de kom gehouden worden. Vaak wordt hiervoor een bandage volgens Pavlik gebruikt (figuur boven), maar er zijn ook andere mogelijkheden met hetzelfde effect. Als de heup bij een luxatie niet goed wil positioneren kan uw arts besluiten tot een periode van tractie. Hierbij komt uw baby in een bed te liggen met aan de beide beentjes een gewicht, zodanig dat de beentjes helemaal omhoog getrokken worden met de billetjes net uit het bed. Na enige dagen gaat men dan e beentjes in de tractie geleidelijk spreiden. De spiertjes en de kapsels worden dan wat opgerekt zodat de heup geleidelijk op zijn plaats kan komen. Dit is een heel veilige methode voor de heup. Als namelijk rond de heup teveel spierverkorting aanwezig is kan er een te grote kracht op het kopje uitgeoefend worden tijdens een spreidbehandeling. Er bestaat dan een risico op een AVN (Aavasculaire Heupkop Necrose). Het heupkopje krijgt te weinig bloed en sterft af (zie ook bij Perthes). Indien er alleen sprake is van een dysplasie zal de behandeling kunnen bestaan uit een spreidbeugeltje. Deze zijn er zowel in een vaste vorm als met scharniertjes om wat meer beweging toe te staan. Hoe lang de behandeling zal duren is van vele factoren afhankelijk en niet echt te voorspellen helaas. Belangrijk is wel om zo snel mogelijk de juiste behandeling in te stellen.

Operatieve behandeling bij een luxatie

Ook hierbij is het doel de heup weer mooi in de kom te krijgen. In een vroege fase kan vaak worden volstaan met te beginnen met een tractie periode. Daarna wordt onder narcose vaak een contrast foto van de heup gemaakt. Als de heup dan mooi in de kom geduwd kan worden wordt in die positie een gipsbroek aangelegd. De figuur onder laat het resultaat na 9 maanden zien van de behandeling van de getoonde dubbelzijdige luxatie bij Onderzoek. Er is eerst 3 weken tractie gegeven en daarna een gipsbroek gedurende 8 weken. Daarna een spreidbroekje. Lukt het niet om de heup in de kom te krijgen dan zit er vaak een stuk kapsel in de weg. Dit moet dan worden losgemaakt, zodat nu de heup wel past. Ook nu zal een gipsbroekje worden aangelegd.

Bij het oudere kind zijn vaak veel grotere ingrepen nodig waarbij vaak ook direct al operaties worden gedaan om de overdekking van de kop beter te maken. Een van die operaties is de bekkenosteotomie volgens Salter (figuur links). Hierbij wordt het bekken net boven het heupgewricht doorgezaagd en gedraaid over de kop. In die positie wordt het vastgezet met een stalen pennetje. Nabehandeling zal in een gipsbroekje zijn, waarna spreidbroek. Bij al deze ingrepen zullen ook de vaak de spieren en pezen rond de heup veel te kort zijn en verlengd moeten worden. Indien de heupkop en hals erg steil zijn, dan kan vaak ook nog gekozen worden om deze hoeken te normaliseren met een osteotomie.

Bij jong volwassenen en volwassen (figuur onder links) zijn vaak meer uitgebreide operaties nodig waarbij de heupkom losgemaakt moet worden aan alle drie de pijlers, waarna deze over de heupkop kan worden gedraaid. Een van die ingrepen is de Triple Osteotomie. Bij reeds gevorderde slijtage (figuur onder rechts) resteert er vaak niets anders als het plaatsen van een nieuwe heup.