Dubbelzijdige totale heupvervanging

Patiënten met een versleten heup hebben vaak ook een slijtage aan de andere zijde. Vaak is deze al dusdanig vergevorderd dat ze niet goed kunnen kiezen welke heup de slechtste is.

Wanneer we deze patiënten onderzoeken valt vaak de slechte functie van de heup en het slechte loopvermogen op. Door de slijtage zijn de spieren en kapsels dusdanig verkort dat de patiënt voorover gaat lopen. Door deze slechte heupfunctie aan de niet geopereerde zijde, zal de patiënt ook moeizaam revalideren na zijn totale heupvervanging en zal het lopen en de functie van de nieuwe heup slechter blijven.

Een goede optie is dan om in één operatie de beide heupen te vervangen. De voordelen zijn duidelijk:

  • Slechts één opname en revalidatie, waardoor het gehele proces van opereren, revalideren tot normaal functioneren nagenoeg halveert
  • Minder complicaties
  • In totaal kortere narcose- en operatietijd
  • Één wachtlijst
  • Een aanmerkelijk betere heupfunctie en bewegingsmogelijkheid
  • Een beter looppatroon
  • Aanmerkelijke besparing voor de gezondheidszorg.

In een recente voordracht van Dr. McBryde in Florence beschrijft hij de resultaten van een studie waarbij 37 patiënten direct twee nieuwe heupen kregen en 55 patiënten met een 3 maands tussenpoze. De revalidatie halveerde in tijd. In de dubbelzijdige groep waren er zelfs minder complicaties. De kosten voor de gezondheidszorg daalden met 35%!

Door een aantal simpele maatregelen kan een dubbelzijdige heupvervanging ook veilig worden uitgevoerd. Een van die zaken is het gebruik van de cell-saver. Hierdoor kunnen we het bloed opvangen dat bij de beide operaties verloren wordt en dit bloed na filtering weer teruggeven aan de patiënt. Het teruggeven van het eigen bloed van patiënten vermindert zowel het aantal infecties als de opnameduur.

Uw hoofdredacteur vervangt routinematig beide heupen indien noodzakelijk. Tot nu toe kiezen alle patiënten opnieuw voor deze ingreep en zouden zij ook deze aan anderen aanraden. Complicaties waren gering en niet van belang. De ingreep is geschikt in principe voor zowel de ongecemen