Onderzoek en behandeling bij de Ziekte van Perthes

Welke onderzoeken worden gedaan

  • Röntgenfoto: hierbij zal in de beginfase soms nauwelijks iets worden gevonden. Een zogenaamde opname volgens Lauenstein (kikkeropname) laat meestal in de vroege fase het eerst afwijkingen zien
  • Echografie: hierbij wordt vooral vocht in het gewricht gezien
  • Botscan: al naar gelang de fase zien we de afbraak of de opbouw
  • MRI-scan: zeer gevoelig onderzoek dat al in een zeer vroege fase het botinfarct laat zien. Ook de inzakking kan vroeg worden herkend.
  • Arthrografie: contrastonderzoek. Belangrijk wanneer de heupkop niet meer mooi rond lijkt en ingrijpen wordt overwogen

Welke behandelingen worden ingesteld

Als eerste wordt eigenlijk gekozen voor het ontlasten van het gewricht. Het kind moet dus met krukken lopen of in de rolstoel. Belangrijkste doelen zijn:

  • het behouden van de beweeglijkheid van het gewricht
  • het behouden van de bolvorm van het gewricht
  • het verlichten van de pijn

Belangrijkste is de ‘containment’ van de heupkop. Hiermee wordt bedoeld dat tijdens de zwakke fase de heupkop zo maximaal mogelijk wordt geplaatst in de kom. Allerlei beugels en gipsen zijn hiervoor bedacht. Het nut hiervan is nooit helemaal bewezen in diverse studies, maar mogelijk voorkomen ze wel de noodzaak tot operaties. Kinderen onder de vier jaar behoeven vaak geen behandeling.

Operatieve behandeling vindt in de regel plaats als de heupkop niet meer goed in de kom wil passen door afplatting en verbreding. Afhankelijk van het röntgenbeeld en de fase kan gekozen worden om de heupkop in stand te veranderen en dieper in de kom te plaatsen, of om de kom groter te maken.

Wat is de prognose

De prognose wordt met name bepaald door de fase en mate van aantasting van de heupkop, hiervoor wordt een indeling gebruikt genoemd naar Dr. Catterall, een Engelse kinderorthopeed. Wanneer een Perthes niet wordt behandeld (kinderen onder de vier jaar behoeven vaak geen behandeling) zal er op middellange termijn een slijtage optreden van de heup met als gevolg functiebeperking en pijn.

Meer informatie betreffende de Ziekte van Perthes kunt u vinden op de website www.kinderorthopedie.nl > Ziekte van Perthes