Home > Kijkoperatie in de enkel

Kijkoperatie in de enkel (artroscopie)

Een kijkoperatie (artroscopie) in de enkel, is een operatie waarbij in de enkel wordt gekeken. Met behulp van een kijkbuis (artroscoop) gaat de specialist via een sneetje in de huid, de enkel in. Via een tweede sneetje kan een tweede buis in de enkel worden gebracht met instrumenten. Met behulp van deze instrumenten kunnen verschillende behandelingen worden uitgevoerd. Door de kijkbuis houdt de arts in de gaten wat hij precies doet.

De kijkoperatie in de enkel wordt ingezet voor bijvoorbeeld het verwijderen van losse stukjes bot, geïrriteerde gewrichtsbekleding of littekenweefsel. Ook het kraakbeen bij de enkel kan tijdens een kijkoperatie worden behandeld.

Ook kan een kijkoperatie alleen worden gedaan om te kijken wat er aan de hand als iemand enkelklachten heeft.

De kijkoperatie

De kijkoperatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. Het is handig om vantevoren voor krukken te zorgen, zodat u die na de operatie direct bij de hand hebt. Dit wordt vaak niet door het ziekenhuis verzorgd. U kunt deze bijvoobeeld bij een thuiszorgwinkel krijgen.

De operatie vindt onder verdoving plaats. Dit kan vaak via een ruggenprik, zodat u wakker bent tijdens de operatie – u voelt niets – en mee kunt luisteren met de arts of uitleg kunt krijgen wat er precies gebeurt.

Na de kijkoperatie verblijft u meestal in de uitslaapkamer om rustig bij te komen. Als u helemaal bij bent weer en de arts u akkoord heeft bevonden, dan mag u meestal diezelfde dag nog naar huis. U mag niet zelf rijden en de enkel mag gedurende enkele weken niet vol belast worden. Uw arts of de verpleegkundige zal u dit precies uitleggen.

De enkel is vaak gedurende enige tijd nog wat dikker dan normaal. Dit komt door de operatie, maar ook oefeningen na de kijkoperatie kunnen voor zwelling zorgen.

Na 6 weken moet u weer helemaal hersteld zijn.