Herstel na de operatie

In geval van een nieuwe knieoperatie kan de patiënt direct na de operatie weer lopen. Dit gaat in het begin moeizaam. In sommige ziekenhuizen is het zogenaamde “Joint Care” programma. Hierbij worden vijf patiënten die voor een nieuwe knieoperatie in aanmerking komen op dezelfde morgen geopereerd zodat ze gelijk op kunnen oefenen en elkaar kunnen stimuleren. Allereerst wordt er in een zogenaamde loopbrug geoefend, vervolgens met behulp van een loophekje of rollator en na enkele dagen met behulp van elleboogkrukken.

De eerste zes weken na de operatie moet de patiënt met twee elleboogkrukken lopen. De volgende zes weken met één elleboogkruk. De elleboogkrukken zijn bedoeld om de patiënt steun te geven omdat hij in het begin erg onzeker is voor wat betreft het lopen. Tevens wordt hierdoor de knie beschermd zodat deze niet op korte termijn gaat ‘loszitten’.

De patiënt verlaat meestal binnen één tot twee weken het ziekenhuis. In de thuissituatie is hij dan wel op hulp aangewezen. Hij is beperkt voor staande en lopende werkzaamheden en het huishouden moet een tijdlang door een ander worden waargenomen. Zes weken na de operatie mag de patiënt wanneer hij of zij zich goed vertrouwd weer gaan fietsen en weer gaan autorijden.

Wanneer het fietsen problemen geeft doordat de knie minder goed kan worden gebogen dan voor de operatie dan kan de crank van de trapper door een fietsenmaker worden ingekort. Hierdoor is het fietsen weer goed mogelijk. Sporten moet worden beperkt tot die sporten waarbij er geen grote kracht op de knie worden uitgeoefend. Sporten zoals zwemmen en fietsen zijn uitstekend maar sporten zoals voetbal, volleybal zijn uit den boze omdat dergelijke sporten ervoor zorgen dat de nieuwe knie gaat los zitten.

Zittende werkzaamheden kunnen na zes weken worden hervat, lopende en staande werkzaamheden na drie à vier maanden.

Klik hier voor een virtuele knie-operatie (externe website) waar aan u gevraagd wordt mee te doen!