De vrouwenknie (Genderknee)

Een knieprothese speciaal ontworpen voor vrouwen:

Ten aanzien van de kleren die we dragen en het type films waarvan we houden is het duidelijk dat man en vrouw verschillend zijn. Onderzoek wijst uit dat naast de bekende anatomische verschillen er tevens anatomische verschillen zijn bij de vorm van de knie. De huidige knieprotheses zijn ontworpen op basis van het anatomisch gemiddelde tussen man en vrouw.

Waarom een knieprothese voor vrouwen

Het aantal vrouwen dat in aanmerking komt voor een totale knieprothese is groeiende. Op dit moment is 60% van de patiëntengroep vrouw. Daarnaast hebben vrouwen drie keer zoveel kans op het krijgen van een totale knieprothese dan een man. Om die reden rapporteerden vooraanstaande orthopedisch chirurgen steeds vaker dat zij tijdens de operatie concessies moesten doen om de standaard knieprotheses passend te krijgen bij vrouwen.

Het werd duidelijk dat de tijd was aangebroken om een knieprothese te ontwikkelen die beter past bij de vrouwelijke anatomie. Met de introductie van de NexGen® Gender high flex knieprothese heeft de firma Zimmer als marktleider op het gebied van gewricht vervangende implantaten die handschoen opgepakt.

De knieprotheses in het algemeen (inleiding)

Een geïmplanteerde knieprothese bestaat uit drie of vier componenten. Een bovenbeencomponent, een onderbeencomponent en een plastic schijf daartussen. Bij het plaatsen van het boven- en onderbeencomponent wordt het versleten kraakbeen inclusief een dun laagje bot verwijderd wat tevens de pasvorm voor de definitieve prothese bepaald. Het boven- en onderbeencomponent articuleren met elkaar, waarbij de plastic schijf als glijvlak fungeert. Daarnaast articuleert de knieschijf, waar optioneel ook een prothese geplaatst kan worden (vierde component) met de voorzijde (“flange”) van de bovenbeencomponent (zie ook de operatie).

Wat zijn de verschillen

Bij de Zimmer Gender Knee is het gelukt om de specifieke vrouwelijke anatomische verschillen van de knie te vertalen naar een prothese design die op drie belangrijke punten verschilt t.o.v de huidige standaard concepten.

  • Dunner prothese profiel aan de voorzijde
  • Natuurlijkere functie van de knie
  • Betere pasvorm in relatie met de vrouwelijke anatomie.

Dunner prothese profiel

Het bot aan de voorzijde van een vrouwelijke knie is minder prominent aanwezig dan bij mannen. Om de pasvorm voor de bovenbeencomponent te creëren wordt er dus bij vrouwen minder bot aan de voorzijde weggezaagd dan bij mannen (figuur 1). Wanneer er in dat geval een standaard prothese wordt geplaatst waarbij de dikte van de “flange” meer is dan het bot wat is weggezaagd ontstaat er “overstuffing”. Dit wil zeggen dat de krachten van de knieschijf op de bovenbeencomponent bij het buigen dusdanig groot kunnen worden dat naast eventuele pijnklachten ook de functie van de knie wordt belemmerd.

Bij de Zimmer Gender Knee is de dikte van “flange” aangepast (figuur 2). Een dunner “flange” zal de articulatie met de knieschijf optimaliseren waardoor het buigen van de knie beter en makkelijker en pijnvrij verloopt.

Natuurlijkere functie van de knie

Vrouwen hebben anatomisch gezien een breder bekken en kortere benen dan mannen. Daarom is de hoek die het bovenbeen t.o.v het onderbeen maakt bij vrouwen groter. Deze hoek, ook wel valgus-hoek genoemd heeft invloed op de beweging van de knieschijf. Op de “flange” van de bovenbeencomponent zit een groeve waarlangs zoals hierboven beschreven de knieschijf articuleert. De richting van deze groeve staat in relatie met de valgus-hoek (figuur 3). Zijn deze niet op elkaar afgestemd dan zal de knieschijf slecht articuleren met een mindere beweeglijkheid van de knie als gevolg. Dus een standaard knieprothese bij vrouwen geeft een grotere kans op een mismatch tussen de groeve waarlangs de knieschijf articuleert en de valgus-hoek.

Bij de Zimmer Gender Knee is de richting van deze groeve aangepast in navolging van de specifieke vrouwelijke anatomie (figuur 4). Het buigen van de knie zal hierdoor beter en makkelijker verlopen.

Betere pasvorm in relatie met de vrouwelijke anatomie

Een standaard knieprothese geïmplanteerd bij vrouwen heeft niet die pasvorm welke behoort bij de vrouwelijke anatomie. De prothese is vaak te “bulky” (= grof) en hangt soms over aan de voorzijde van de knie (figuur 5). Het gevolg is irritatie van spieren, pezen en banden. Bij de Zimmer Gender Knee is de “flange” van de bovenbeencomponent versmald en zijn de maatverhoudingen aangepast ten gunste van de vrouwelijke anatomie.

Zimmer Gender Knee de enige knieprothese voor vrouwen

Alleen als een prothese design voldoet aan al de drie bovenstaande punten kan er gesproken worden over een speciale knieprothese voor vrouwen. De aangeboden prothese die alleen smaller en minder bulkie zijn blijven gebaseerd op de gemiddelde anatomie tussen man en vrouw.