Behandeling van een kapotte voorste kruisband

Is er alleen sprake van een kapotte voorste kruisband dan zal de arts in eerste instantie een afwachtende houding aannemen. Patiënten met bloed in de knie ondervinden hier zes weken lang klachten van.

Eenderde van alle patiënten met een kapotte voorste kruisband ondervinden hiervan na de acute fase geen enkele hinder en kunnen zonder enige problemen hun kniebelastende sporten en activiteiten hervatten. Een ander derde deel van de patiënten met een kapotte voorste kruisband zwikt zo vaak door de knie heen dat dit ernstig de kwaliteit van het leven beïnvloedt. Deze patiënten komen in aanmerking voor een nieuwe voorste kruisband. Het overblijvende eenderde deel van de patiënten met een kapotte voorste kruisband hebben alleen klachten bij sportactiviteiten. Een deel van deze patiënten geeft de sportactiviteiten op en hebben nagenoeg geen klachten meer. Een ander deel van deze patiënten dragen tijdens het sporten een kniebrace. Een aantal van de mensen die een kniebrace dragen willen hiervan af en wensen eveneens in aanmerking te komen voor een nieuwe voorste kruisband.

Op de dag van het ongeval is moeilijk uit te maken in welke groep de patiënt zal vallen zodat het verstandig is eerst een afwachtende houding aan te nemen. In deze periode van afwachten beland een groot deel van mensen met een kapotte voorste kruisband bij de fysiotherapeut. De behandeling van de fysiotherapeut moet erop zijn gericht dat de kniebuigers (hamstrings) versterkt worden. De kniestrekkers moeten niet versterkt worden omdat dit het doorzwikken van de knie als gevolg van de kapotte voorste kruisband alleen maar versterkt.

Een nieuwe voorste kruisband wordt meestal gemaakt van de knieschijfpees. Het middelste deel van deze band wordt hieruit gesneden en tevens wordt een stukje bot van de knieschijf aan de ene zijde en van het scheenbeen aan de andere zijde van de knieschijf meegenomen. Met behulp van een kijkoperatie wordt dan het ene uiteinde in een boorkanaal van het bovenbeen vastgeschroefd en het andere uiteinde in het boorkanaal van het onderbeen vastgeschroefd op dezelfde plaats als de oorspronkelijke voorste kruisband. Soms wordt een nieuwe voorste kruisband gemaakt van één van de pezen van de kniebuigers (hamstring pezen).

Lees verder over het traject na de behandeling van een kapotte voorste kruisband