Behandeling middels schoonmaken knie tijdens kijkoperatie

Wanneer ontstekingsremmende medicijnen en kniebraces geen effect hebben gesorteerd dan kan aan operatie worden gedacht. Wanneer de slijtage in een beginstadium is kan met een kijkoperatie de knie worden schoongemaakt (nettoyage). Het resultaat van een dergelijke ingreep is wisselend en meestal van korte duur.