Behandeling met ontstekingsremmende medicijnen

In het begin van de klachten wanneer er sprake is van beginnende slijtage van het kniegewricht kan dit behandeld worden met ontstekingsremmende medicijnen, zogenaamde NSAID-medicijnen (NSAID = Non Steroid Anti Inflammatory Drug). Deze bestrijden de ‘ontstekingsverschijnselen’ van het gewrichtskapsel waardoor de pijn verminderd wordt. Deze ‘ontstekingsverschijnselen’ kunnen ook worden bestreden door in de knie een injectie te geven met een bijnierschorshormoon (corticosteroiden).