Home > Osteotomie

Behandeling artrose middels osteotomie

Wanneer er sprake is van slijtage aan de binnenkant van de knie welke gepaard gaat met een o-been, dan kan het onderbeen net onder de knie worden doorgezaagd (osteotomie) en naar buiten worden gezet. Er ontstaat een x-been waardoor de patiënt meer op de buiten- dan op de binnenkant van de knie gaat lopen en minder pijn heeft. Het doorgezaagde bot wordt vastgezet met metalen krammen, een plaat met schroeven of met behulp van pennen die door de huid naar buiten steken (externe fixatie). Hetzelfde, maar dan omgekeerd, kan gebeuren wanneer er alleen sprake is van slijtage aan de buitenzijde van de knie.

Herstel na osteotomie

Na een dergelijke ingreep middels osteotomie moet de patiënt meestal een kleine week in het ziekenhuis verblijven. Soms is als deel van de behandeling gips gedurende zes tot twaalf weken noodzakelijk. In het begin mag het been gedeeltelijk worden belast en wordt de patiënt gemobiliseerd met behulp van elleboogkrukken. Een fysiotherapeut leert in de regel de patiënt het lopen met elleboogkrukken.

Deze operaties worden voornamelijk uitgevoerd bij patiënten jonger dan zestig jaar. Er is niet in 100% van de gevallen sprake van verdwijnen of verminderen van de pijn. 70% van de patiënten heeft baat bij een dergelijke ingreep. Bij een dergelijke operatie wordt niets aan de slijtage zelf gedaan zodat de klachten in de regel na vijf tot zeven jaar weer opnieuw optreden.