Medische boeken

Als extra service voor de bezoekers van Orthopedie.nl, treft u informatie aan over orthopedische boeken. Onderstaande boeken over de knie en over kinderorthopedie kunnen besteld worden via www.jdvisser.nl.

Een consult kinderorthopedie 3

Ondertitel: Groei, groeistoornissen, letsel tijdens de groei
Auteurs: Dr. Heeg, Minne en Prof. Dr. Visser, Jan Douwes
Taal: Nederlands
Uitgever: Jan Douwes Visser
Druk: 1e druk 2010
ISBN: 9789080333062
Prijs: 35 euro

In dit boek (A4 formaat) wordt een overzicht gegevens van orthopedische aspecten van groei en groeistoornissen. Naast normale groei, komen verschillende aspecten van abnormale groei, asymmetrische groei te veel of te weinig groei en groeiremming aan de orde.

Ook gerelateerde onderwerpen zoals kinderfracturen en sport bij het groeiende kind worden besproken. Op een overzichtelijke manier wordt advies gegeven over aanvullende onderzoeken en behandelingspatronen in de eerste en tweedelijn.

De leesbaarheid wordt vergroot door talrijke kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is het boek goed toegankelijk voor de in de kinderorthopedie geïnteresseerde huisartsen, jeugdartsen, (kinder) fysiotherapeuten, podotherapeuten, kinderartsen, revalidatieartsen, algemeen- en orthopedische chirurgen en zij die hiervoor in opleiding zijn.

Een consult kinderorthopedie 4

Ondertitel: Knie, onderbeen, enkel, voet, tenen, beenlengteverschil, afwijkend looppatroon, nek, rug en bekken.
Auteurs: Prof. Dr. Visser, Jan Douwes en Dr. Heeg, Minne
Taal: Nederlands
Uitgever: Jan Douwes Visser
Druk: 1e druk 2012
ISBN: 9789080333000
Prijs: 49,50 euro

In dit boek (A4 formaat) worden de volgende onderdelen behandeld: knie, onderbeen, enkel, voet, tenen, beenlengteverschil, afwijkend looppatroon, nek, rug en bekken.

Vanuit de klacht en lichamelijk onderzoek wordt de meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Er wordt advies gegeven over welke aanvullende onderzoeken zinvol zijn, welke behandeling de eerste lijn kan instellen, wanneer er een indicatie is voor verwijzing en wat de tweede lijn voor de patiënt kan betekenen.

De leesbaarheid wordt vergroot door meer dan driehonderd kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is het boek goed toegankelijk voor de in de kinderorthopedie geïnteresseerde huisartsen, jeugdartsen, (kinder)fysiotherapeuten, podotherapeuten, kinderartsen, revalidatieartsen, algemeen- en orthopedische chirurgen en zij die hiervoor in opleiding zijn.

Kinderorthopedie: PLUIS OF NIET PLUIS

Een leidraad voor de eerstelijns gezondheidszorg
Negende druk 2006. ISBN-nummer 90-9009707-4
Dr. Jan Douwes Visser

Van dit boek wat bedoeld is voor huisartsen en fysiotherapeuten zijn meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Het kan dan ook met recht een medische bestseller worden genoemd. Het boek is van een handzaam formaat, 115 blz. dik en rijkelijk voorzien van kleurenafbeeldingen en tekeningen.

De vragen die bij onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat bij kinderen vaak worden gesteld: “valt deze stands- of houdingsafwijking binnen de norm of valt hij er buiten?”, “is deze pijn “groeipijn” of is er een duidelijke oorzaak voor te vinden?” met andere woorden is het pluis of niet pluis. Dit boek geeft voldoende informatie om met een zeker elan op regelmatig voorkomende problemen een antwoord te geven. De meest voorkomende orthopedische problemen bij kinderen worden besproken, u ontvangt advies over wanneer er een indicatie is voor verwijzing en wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen.

DE KNIE. Een consult orthopedie

Vierde druk 2007. ISBN-nummer 90-803330-2-6
Dr. Jan Douwes Visser

De knie, een consult orthopedie, is het eerste in de Nederlandse taal geschreven orthopedische boek over de knie. Het is in dezelfde heldere taal geschreven als het eerste Nederlandse kinderorthopedieboek “Pluis of niet pluis” welke van dezelfde auteur is verschenen.

Het boek omvat 276 blz. en bestaat uit een algemeen deel hetgeen de terminologie, de anatomie en de probleemanalyse behandeld en een deel over knieproblemen bij kinderen en volwassenen.

De opzet is duidelijk anders dan verreweg de meeste orthopedische boeken. In dit boek stellen we vanuit de klacht een differentiaal diagnose en komen vervolgens met behulp van lichamelijk onderzoek tot de meest waarschijnlijke diagnose. U ontvangt advies over:

  • welke eventuele aanvullende onderzoeken zinvol zijn,
  • welke behandeling de eerstelijn kan instellen,
  • wanneer er een indicatie is voor verwijzen en
  • wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen.

De leesbaarheid wordt vergroot door meer dan 100 kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is dit boek goed toegankelijk voor in de knieproblematiek geïnteresseerde huisartsen, fysiotherapeuten, andere paramedici en zij die in opleiding zijn voor sportarts, revalidatiearts, algemeen- en orthopedisch chirurg.

Een consult kinderorthopedie: BORSTWAND EN BOVENSTE EXTREMITEIT

Eerste druk 2007. ISBN-nummer 978-90-803330-3-1
Dr. Jan Douwes Visser
Dr. Minne Heeg

In dit boek (A4 formaat) worden locatiegebonden afwijkingen bij kinderen van borstwand, schouder, elleboog, onderarm, pols en hand besproken. Vanuit de klacht en lichamelijk onderzoek wordt de meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Er wordt advies gegeven over welke eventuele aanvullende onderzoeken zinvol zijn, welke behandeling de eerstelijn kan instellen,wanneer er een indicatie is voor verwijzing en wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen. De leesbaarheid wordt vergroot door meer dan honderd kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is het boek goed toegankelijk voor de in de kinderorthopedie geïnteresseerde huisartsen, fysio- en ergotherapeuten en zij die in opleiding zijn voor kinder-, revalidatiearts, algemeen-, plastisch- en orthopedisch chirurg.

Een consult kinderorthopedie 2: HEUP, INFECTIES EN CONGENITALE INSUFFICIËNTIES

Eerste druk 2008. ISBN-nummer 978-90-803330-4-8
Dr. Jan Douwes Visser
Dr. Minne Heeg

In dit boek (A4 formaat) worden heupafwijkingen, bot- en gewrichtsinfecties en congenitale deficiënties bij kinderen besproken. Vanuit de klacht en lichamelijk onderzoek wordt de meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Er wordt advies gegeven over welke aanvullende onderzoeken zinvol zijn en welke behandeling de eerstelijn voor de patiënt kan betekenen. Indicaties voor verwijzing en wat de tweedelijn voor de patiënt kan betekenen worden aangegeven. Er zijn meer dan tweehonderd kleurenafbeeldingen. Door deze benadering is het boek goed toegankelijk voor de in de kinderorthopedie geïnteresseerde huisartsen, fysiotherapeuten en zij die in opleiding zijn voor kinder-, revalidatiearts, algemeen- en orthopedisch chirurg.

Bovenstaande boeken over de knie en over kinderorthopedie kunnen besteld worden via www.jdvisser.nl.