Privacy

In dit privacy statement staat voor welke doelen www.orthopedie.nl gegevens verwerkt en wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken. We bespreken de volgende onderwerpen:

 • Wie zijn wij
 • Welke gegevens verwerken wij
 • Gegevens delen met derden
 • Beveiliging en bewaartermijnen
 • Uw rechten
 • Klachten
 • Links naar andere websites
 • Wijzigingen
 • Contactgegevens

Wie zijn wij

www.orthopedie.nl heeft tot doel om de lezer te informeren over diverse orthopedische aandoeningen en hun behandeling. De informatie aangeboden op Orthopedie.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar dokter.

Welke gegevens verwerken wij 

Wij verwerken alleen uw naam en emailadres indien u zelf contact opneemt. We gebruiken deze gegevens om u te beantwoorden.

Websitegebruik analyseren en verbeteren met Google Analytics (cookies)

Wij analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodat wij onze website kunnen verbeteren en inzicht krijgen in welke informatie bezoekers interessant vinden. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics werkt met ‘cookies’, eenvoudige kleine bestandjes die met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten of verwijderen via uw browser.

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat het volledig anoniem werkt voor het doel website analyse. De bewaartermijn voor de gegevens die wij via Google Analytics verwerken is 50 maanden. We delen informatie met externe advertentiepartijen, zie hieronder bij Advertenties tonen. 

Bij het gebruik van onze website geeft u aan of u akkoord bent met het gebruik van de cookies. Dat betekent dat de grondslag voor het verwerken van deze gegevens volgens de AVG wetgeving ‘toestemming’ is.

Advertenties tonen met Google Ads (cookies)

Wij maken (mogelijk) gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie over uw bezoek aan www.orthopedie.nl of aan andere websites (maar nooit uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer), om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Deze informatie wordt uit cookies op uw computer gehaald. U kunt deze cookies uitzetten of verwijderen via uw browser. Voor meer informatie verwijzen we u naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

www.orthopedie.nl is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.

Bij het gebruik van onze website geeft u aan of u akkoord bent met het gebruik van de cookies. Dat betekent dat de grondslag voor het verwerken van deze gegevens volgens de AVG wetgeving ‘toestemming’ is.

Beveiliging en bewaartermijnen

www.orthopedie.nl zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

www.orthopedie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of op grond van de wet is vereist. De specifieke bewaartermijn per gegevensverwerking staat vermeld per doel, hierboven in hoofdstuk ‘Welke gegevens verwerken wij?

Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u als betrokkene (de persoon waarvan gegevens verwerkt worden) een aantal privacyrechten. Die staan hieronder benoemd.

 • Recht op inzage: U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.
 • Recht op rectificatie: Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan zullen wij op uw verzoek uw gegevens wijzigen of aanvullen. 
 • Recht op vergetelheid: U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten wissen. 
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft in een aantal gevallen het recht dat wij uw gegevens nog wel bewaren, maar verder niet meer verwerken op uw verzoek. Dit is het recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij uw gegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. 
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. 
 • Recht op intrekken toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken, dan heeft u het recht die toestemming in te trekken. 

Wilt u gebruik maken van een van de hierboven benoemde rechten? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. 

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door www.orthopedie.nl neem dan contact met ons op. We zullen altijd binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht of bezwaar bevestigen. Wij zullen uw klacht beoordelen en indien nodig zullen we contact met u opnemen voor meer informatie. 

We streven ernaar om elke klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 6 maanden na ontvangst).

Op elk moment vóór, tijdens of na het hierboven beschreven klachtenproces kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met www.orthopedie.nl verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen wij u graag naar de betreffende websites.

Wijzigingen

www.orthopedie.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.

Contactgegevens 

Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.