Roken is slecht voor de botgenezing en bevordert botontkalking

Het is algemeen bekend dat roken slecht is voor de gezondheid. De nadelige invloed op hart- en vaatziekten, de duidelijke relatie met longziekten en longkanker worden inmiddels niet meer betwist. Wanneer men rookt inhaleert men meer dan 500 verschillende soorten gassen en krijgt meer dan 3500 verschillende chemische stoffen binnen die gemakshalve worden aangeduid als “teer”.

In de Verenigde Staten zijn per jaar 500.000 sterfgevallen direct gerelateerd aan roken en vormt het roken de primaire te vermijden doodsoorzaak. Ook voor wat betreft het steun- en bewegingsapparaat zijn er inmiddels veel aanwijzingen voor nadelige effecten van roken.

De tussenwervelschijf

Door de slechte bloedvoorziening en dus voeding van de tussenwervelschijf zullen al die omstandigheden die de voeding en bloedvoorziening nog meer beïnvloeden een nadelige werking hebben. In een MRI-scan studie van eeneiige tweelingen (die dus genetisch identiek zijn) en waarvan de ene wel en de andere niet rookte bleken de rokers 18% meer degeneratie van de discus te hebben. Ook rugoperaties bij rokers blijken tot 50% meer kans te hebben om niet vast te groeien.

Botgenezing

Ook botgenezing blijkt door roken zeer nadelig te worden beïnvloed. Zo hadden patiënten die rookten 16x meer kans op een niet vast groeien van een enkelarthrodese (het vastzetten van het enkelgewricht) dan niet rokers. Ook hierbij wordt de oorzaak gezocht in een verminderd zuurstofaanbod door verkramping van de kleine bloedvaatjes en een verminderde capaciteit van het bloed om zuurstof te vervoeren door de koolmonoxide in sigarettenrook.

Osteoporose

Zowel rokende mannen als vrouwen hebben een lagere botmassa als niet rokers. In meerdere studies komt naar voren dat vooral rokende vrouwen vaker breuken hebben na een val.

Wondgenezing

Rokers hebben een vertraagde wondgenezing. In onderzoek blijkt de doorstroming van de kleinste huidvaatjes en de hoeveelheid zuurstof in het bloed veel slechter te zijn bij rokers. Ook blijken rokers een veel grotere kans te hebben op diepe wondinfecties juist door deze slechtere wondgenezing en neigen wondinfecties tot ernstiger uitbreiding.

Gezien de bovenstaande feiten is het gerechtvaardigd om patiënten voor een orthopaedische operatie te adviseren met het roken te stoppen en dit minimaal tot genezing van het bot vol te houden.