Repetitive Strain Injury (RSI)

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek. Deze klachten worden veroorzaakt door repeterende bewegingen. De klachten bestaan uit chronische pijn, stijfheid, tintelingen en/of een koud of dood gevoel.

RSI staat bekend als een aandoening onder beeldschermwerkers, ook wel aangeduid als ‘muisarm’. Maar ook andere beroepsgroepen als kassapersoneel, musici, lopende-bandwerkers, slagers en postbodes kunnen RSI-klachten ontwikkelen.

RSI wordt ook wel geschaard onder een meer algemene naam: Work related Musculo Skeletal Disorders (WMSD). Behalve RSI vallen hier ook andere termen onder die ook wel worden gebruikt om vergelijkbare klachten aan te duiden: Cumulative Trauma Disorders (CTD) en Chronische Klachten door Cyclische bewegingen (CKC). Ziektebeelden die bij RSI horen zijn tenosynovitis, tenditis, epicondylitis, carpaal tunnel syndroom, De Quervain-syndroom.

Vóórkomen in Nederland

In Nederland werken 2,6 miljoen mensen achter een beeldscherm. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie (1998) bleek dat meer dan de helft van de ondervraagde beeldschermwerkers in meer of mindere mate RSI-klachten heeft. Hierbij gaat het om klachten aan nek, schouders, armen, handen en vingers.

Niet alleen repetitief werk verhoogt het risico. Klachten komen juist relatief veel voor bij werknemers die aangeven vaak lang achtereen met gebogen of gedraaide nek of polsen te werken of langdurig in dezelfde houding. Na correctie voor deze factoren komen klachten vaak voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig ondersteuning krijgen van leidinggevenden en collega’s.

Secretaresses en typisten lopen veel risico: 38% van deze beroepsgroep rapporteert klachten die tot RSI kunnen leiden. Maar ook in beroepen zonder beeldschermwerk komen relatief vaak klachten van nek, schouders, elleboog of pols / hand voor. Naast secretaresses zijn dat kleermakers en naaisters (47%) en metselaars en timmerlieden (43%). Ook laders, lossers en inpakkers scoren hoog met 42%. In de totale werknemerspopulaties in Nederland komt bij 30% klachten voor. Secretaresses hebben in vergelijking tot andere werknemers meer nekklachten, naaisters meer schouder en pols/hand klachten en metselaars en timmerlieden meer elleboogklachten.

Uit onderzoek onder werknemers bij financiële instellingen en architectenbureaus blijkt dat ongeveer 40% last heeft van RSI. Eén op de vijf beeldschermwerkers in de onderzochte sectoren houdt ook buiten het werk last van RSI-klachten. Veel mensen bezoeken in verband met deze klachten een arts.

Een enquete onder 175 studenten Industrieel Ontwerpen (1999) leverde op dat 75% van hen lichamelijke klachten heeft na beeldschermwerk. 37% van hen heeft vaak of zelfs heel vaak klachten. 11% heeft ook ’s nachts en in het weekend nog pijn.

Andere beroepen / branches waarin men risico’s loopt zijn o.m.: assemblage- en montage werk, sorteren, handmatige in- en uitvoer bij machines, vleesverwerking en functies zoals cassière, kapper, stukadoor, voeger, pannendekker, e.a.