Behandeling van RSI

Mensen in bepaalde beroepsgroepen hebben meer kans om RSI te ontwikkelen dan andere. Als zij symptomen ontwikkelen zoals beschreven zijn in fase 1 van RSI-gerelateerde klachten, moeten ze deze onderkennen en maatregelen treffen. Hoe langer de klachten aanwezig zijn, des te minder kans op herstel.

RSI is een lastige kwaal die vaak wordt onderschat. Bovendien is de diagnose soms moeilijk te stellen, juist omdat de kwaal zich op verschillende manieren manifesteert. Behalve de diagnose RSI kunnen ook de volgende diagnoses door een arts worden gesteld: rotatorcufflaesie, carpaal tunnel syndroom (CTS), tenosynovitis van Quervain, tenniselleboog, golfarm, slijmbeursontsteking aan schouder of elleboog, thoracic outlet syndrome (TOS).

Als de diagnose is gesteld, is het de vraag of en hoe de kwaal verholpen kan worden. Sommige mensen komen er goed vanaf, anderen blijven klachten behouden. Hoe meer klachten iemand heeft, hoe moeilijker het vaak is om deze te verhelpen. Sowieso zal het bij iedereen een zwakke plek blijven.

Een aantal adviezen die in elke situatie aan te raden zijn:

  • Denk positief en ga ervan uit dat oplossingen mogelijk zijn. Neem ook niet zomaar ontslag maar probeer tijdelijk andere arbeid te verrichten. Desnoods meldt u zich ziek
  • Bekijk uw werksituatie kritisch. Zijn de werkomstandigheden naar wens of kunnen ze worden verbeterd?
  • Werk rustig, neem voldoende rust
  • Beeldschermwerkers kunnen op zoek gaan naar andere muizen, armsteunen, ergonomische toetsenborden, een ergonomische muis, pauzesoftware. Ook kunnen zij hun werkplek aanpassen door middel van bijvoorbeeld een ergonomisch bureau. Ook het kopen van een goede bureaustoel is een nuttige overweging.
  • Geef het overbelaste lichaamsdeel rust en forceer niets. Over de noodzaak van het nemen van algehele rust zijn de meningen verdeeld
  • Eet en leef gezond, zorg dat uw lichaam in conditie is (er bestaat bijvoorbeeld ook medische fitness)
  • Licht uw bedrijfsarts en werkgever in

Als de RSI-klachten ernstig worden, is een (para)medische behandeling nodig. Een spierinspannende therapie wordt in eerste instantie niet erg geschikt geacht, wel een rustige therapie: mensendieck, revalidatie of fysiotherapie.

Als het nodig is, kunt u in overleg met uw arts besluiten om een spierverslapper of pijnstiller te slikken. Pas daar wel mee op omdat het geen genezende middelen zijn. Ook kunnen pijnstillers de kwaal verergeren doordat u geen pijnsignalen meer opmerkt.