Behandeling van een bunion van de teen

Welke behandelingen zijn mogelijk?

In het begin is het dragen van breder schoeisel zonder (hoge) hak meestal voldoende. Indien dit niet meer voldoende helpt, kan een operatie worden overwogen.

Hoe bereidt u zich voor?

Op de polikliniek zal uw arts u uitleg geven over de voorgenomen operatie. Vaak zult u een briefje meekrijgen, zodat u vóór uw ziekenhuisopname elleboogs-krukken bij de Thuiszorg / Kruisvereniging kunt lenen. Het is belangrijk, dat u de krukken bij opname in het ziekenhuis meebrengt.

Hoe verloopt de operatie?

Afhankelijk van welke ingreep noodzakelijk is om uw klacht te verhelpen wordt gekozen voor een poliklinische operatie, danwel een opname.

De operatie kan gebeuren onder algehele anesthesie (narcose) of onder regionale anesthesie. Bij regionale anesthesie, de zogenaamde ‘ruggeprik’, worden alleen beide benen verdoofd. De anesthesioloog zal met u bespreken welke verdoving voor u het beste is. Wanneer de ingreep niet te uitgebreid hoeft te zijn kan ook plaatselijke verdoving worden toegepast.

Tijdens de operatie wordt een snee aan de binnenzijde van de voet gemaakt, waardoor eerst de slijmbeurs wordt verwijderd. Het gewrichtskapsel wordt losgemaakt en het uitstekende botstuk verwijderd. Indien er beginnende slijtage is, wordt het gewricht schoongemaakt. Hierna wordt het kapsel en de huid weer gehecht.

Na de operatie

Direct na de operatie krijgt u een verband om de voet. Het is belangrijk dat u de eerste dagen de voet goed hoog houdt om zo min mogelijk zwelling van de teen en voet te krijgen en liefst met krukken te lopen.

Aangeraden wordt om de eerste twee weken na de operatie met lopen alleen op de hiel te steunen.

Wat zijn de mogelijke complicaties van de operatie?

Complicaties komen bij deze operatie zelden voor. Bloedingen en/of een wondinfectie kunnen optreden. Soms wordt een huidzenuwtje beschadigd, waardoor een doof gevoel in de teen kan optreden. Dit is meestal van tijdelijke aard.

Hoe verloopt het herstel na de operatie?

Na de operatie blijft de teen nog weken gevoelig. Het litteken op de voet kan soms nog enkele maanden pijnlijk blijven. Het dragen van (strak) schoeisel is de eerste weken meestal niet prettig.

Na de operatie moet de teen er weer zo uitzien: